Bijlessen

Voor jongeren kan het zijn dat alleen huiswerkbegeleiding nog niet voldoende is. Sommige jongeren hebben moeite met een bepaald vak of met een bepaald onderdeel van een vak. Wanneer er dan een belangrijke toets is, kan het zijn dat er extra uitleg nodig is. Dan kun je bij Lokaal 30 terecht voor bijlessen.

Wat biedt Lokaal 30 bij bijles?
• Tijdens de bijlessen gaan we één op één de stof behandelen.
• Voor bijlessen maken we een aparte afspraak van één uur.
  De bijlesdocent bereidt dit ook voor en gaat dan dus dieper op
  een onderwerp in.
• De bijlessen die wij aanbieden zijn voor Economie, Wiskunde A
  en Nederlands.