Huiswerkbegeleiding

Leren is niet eenvoudig
Het komt vaak voor dat jongeren moeite hebben met het plannen, het maken en het leren van huiswerk. Hierdoor halen ze vaak lagere cijfers op school en het levert spanningen en onzekerheid op. Lokaal 30 is een plek waar jongeren het huiswerk kunnen maken en leren, zodat ze met een gerust en zelfverzekerd gevoel naar school gaan.

Wat biedt Lokaal 30 bij huiswerkbegeleiding?
• Wij helpen bij het plannen van het huiswerk. In het begin doen we dat
  heel intensief samen. Het doel is dat de jongeren het steeds meer
  zelf gaan doen.
• Wij kijken op welke manier de jongeren leren en als het nodig is,
  leren wij de juiste studievaardigheden aan.
• Het huiswerk wordt bij Lokaal 30 gemaakt. Wij controleren of het
  echt gemaakt is én wij kunnen ondersteuning bieden als ze opdrachten
  moeilijk vinden.
• De jongeren leren het huiswerk bij Lokaal 30 in een rustige omgeving.
  We overhoren het geleerde werk.
• Wij hebben contact met ouder(s)/verzorger(s), zodat zij goed weten
  hoe het gaat.
• Wanneer het gewenst is, hebben we ook contact met de school/mentor
  om de voortgang te bespreken.

Hoe gaat het in z’n werk?
Na aanmelding van een jongere maken we een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierbij vinden we het belangrijk dat zowel de ouder(s)/verzorger(s) als de jongere aanwezig zijn.

Tijdens dit gesprek willen we in kaart brengen wat de behoefte van de jongere is. Gaat het om plannen, om ondersteuning bij het maken van huiswerk en/of om het leren van studievaardigheden.

We maken ook afspraken met ouder(s)/verzorger(s) over hoe we de voortgang bespreken.