Over lokaal 30

Jurgen Anneveldt
Ik ben op 1 september 2014 gestart met Lokaal 30 huiswerkbegeleiding en bijlessen. Na het behalen van mijn vwo-diploma heb ik in Tilburg de lerarenopleiding bedrijfs- en algemene economie met extra vakken van wiskunde aan de Fontys Hogeschool afgerond. Na deze studie heb ik nog de studie Tuin- en Landschapsinrichting aan de Internationale Hogeschool Larenstein gevolgd. Vervolgens heb ik gewerkt in de publieke sector en bij een adviesbureau. Deze ervaringen bieden veel houvast bij het begeleiden van leerlingen, naast theorie heb ik veel praktijkervaring in het begeleiden en coachen van jongeren opgedaan.

Susan Anneveldt
Na mijn Havo examen heb ik de studie Lerarenopleiding Nederlands in Tilburg afgerond. Daarna heb ik Algemene Literatuurwetenschap gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik heb vervolgens lesgegeven in penitentiaire inrichtingen en op ROC’s. Ik heb o.a. laaggeletterden en anderstaligen lesgegeven. Op dit moment doceer ik Nederlands op het Graafschapcollege aan de examenklassen havo en vwo.

Samen vinden we het leuk om met jongeren te werken. De jongeren zitten in een hele belangrijke fase in hun leven waarin er veel gebeurt. Ze ‘moeten’ van alles en krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en voelen dat ook. Hoe moet je hiermee omgaan? Voor ons is het een uitdaging om de jongeren met een deel van hun problemen te helpen en te zorgen dat ze hier structureel voordeel van hebben. Plannen is niet alleen nodig voor het maken van huiswerk, maar kan ook belangrijk zijn voor het maken van plannen voor de toekomst.