Tarieven

We rekenen voor huiswerkbegeleiding de volgende tarieven:
2 keer per week: € 140,- per maand
3 keer per week: € 190,- per maand
4 keer per week: € 230,- per maand
5 keer per week: € 250,- per maand

De openingstijden zijn van 9.00 uur tot 12.00 uur en
van 13.30 uur tot 17.30 uur. 's Avonds alleen mogelijk in overleg. 
De jongere is minimaal 1 uur per keer aanwezig.

Daarnaast bieden wij een “strippenkaart” aan. Voor jongeren die niet structureel begeleiding nodig hebben. Zij kunnen 10 keer naar keuze komen. Deze strippenkaart kost € 180,- .

Bijles
Per uur: € 35,-
Voor de bijlessen worden aparte afspraken gemaakt.

Contracten
Voor het volgen van huiswerkbegeleiding wordt na de intake samen met de jongere of ouder(s)/verzorger(s) een overeenkomst gesloten voor de duur van 3 maanden. Na 3 maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan vervolgens alleen schriftelijk maandelijks worden opgezegd.

Voor het volgen van bijles wordt per maand het aantal keren gefactureerd.

Inhalen
Jongeren kunnen in een week verhinderd zijn vanwege ziekte of andere persoonlijke omstandigheden.

Deze gemiste uren kunnen in overleg worden ingehaald op een later moment. Vallen er drie of meer contacten uit in een maand dan wordt er in overleg gekeken hoe dit wordt opgelost.

De jongere dient zich van tevoren af te melden wanneer hij verhinderd is. Dit kan schriftelijk of telefonisch. Wanneer de jongere zich niet afmeldt, wordt dit wel gerekend als een aanwezigheid.